Duurzaamheid - Zunderts Groen Imago Prijs

Tijdens de Vakbeurs GrootGroenPlus in oktober 2023, zijn wij door de Gemeente Zundert beloond met de Zundert Imago Prijs. 
De Gemeente laat hiermee zien dat Boomwekerij Huijbregts koploper is op het gebied van duurzaamheid en innovatie. 
Wij volgen met onze bedrijfsvoering al jaren een duurzame route, o.a. door  niet kerende grondbewerking, mechanische onkruidbestrijding, peilgestuurde drainage en teeltrotatie. Na de bouw van ons nieuwe bedrijfsgebouw hebben wij ook (in samenwerking met Staatsbosbeheer en Waterschap Brabantse Delta) een natuurlijk rietfilter aangelegd zodat het opgevangen water na zuivering weer terug kan keren in de natuur.
Wij zijn er erg trots op dat onze duurzame bedrijfsvoering door de gemeente wordt erkend en gewaardeerd.